Close
    >        >    Xaniar    >    Midoonestam Miri ( Remix )

Xaniar

Midoonestam Miri ( Remix )

Xaniar – Midoonestam Miri ( Remix )
  • Lyrics
بس بلند پروازی
منو از سرت داری میندازی
هی داری قلبمو میدی بازی
نمیسازی
تو به چیت مینازی
به خیالت منو توو دردسر میندازی
نه ولی این دفعه خودت میبازی
خودت میبازی
معرفتت گیر ِ منفعتت بود
بودی و باز فکر رفتن توو سرت بود
میدونستم میری اما نه اینقد زود
بازی کردن با همه چرا عادتت بود
معرفتت گیر ِ منفعتت بود
بودی و باز فکر رفتن توو سرت بود
میدونستم میری اما نه اینقد زود
بازی کردن با همه چرا عادتت بود
زندگیمو باختم تورو باز نشناختم چرا اینجوری شد
اگه عاشق بودی میموندی میساختم تورو نمی باختم
معرفتت گیر ِ منفعتت بود
بودی و باز فکر رفتن توو سرت بود
میدونستم میری اما نه اینقد زود
بازی کردن با همه چرا عادتت بود
معرفتت گیر ِ منفعتت بود
بودی و باز فکر رفتن توو سرت بود
میدونستم میری اما نه اینقد زود
بازی کردن با همه چرا عادتت بود

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Tarrahesite.com