Close
    >        >    Sirvan Khosravi    >    Bahare Man

Sirvan Khosravi

Bahare Man

Sirvan Khosravi - Bahare Man
  • Lyrics
تو که بردی از دلم قرار من
بیا برگرد و بمون کنار من
من می خوام ببینمت بهت بگم
عزیزم فقط تو ای بهار من
تو خودت خوب میدونی نمی شه آازت دلم بکنم
دلم من تنگه برات چرا نمیای به دیدنم
یه روز از راه اومدی شدی گل سرخ باغ من
چی شده که این روزا دیگه نمیای سراغ من
دیگه نمیای، دیگه نمیای
نمیای سراغ من
نمی خوام چشماتو گریان ببینم
تو رو از عشق پشیمون ببینم
نمی خوام این دو سه روز زندگی
دلم نازک تو رو خون ببینم
دیگه نمیای، دیگه نمیای
نمیای سراغ من

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir