Close
    >        >    Siamak Abbasi    >    Shabi Khosh

Siamak Abbasi

Shabi Khosh

Siamak Abbasi - Shabi Khosh
  • Lyrics
معاشران، گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است، بدین حیله اش دراز کنید
به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir