Close
    >        >    Reza Sadeghi    >    Kalaafe

Reza Sadeghi

Kalaafe

Reza Sadeghi - Kalaafe
  • Lyrics
سر درد یعنی فکرهایی که تو ناخداگاهم مرور میشه
سر درد یعنی زنده ام اما آرامش از دنیام دور میشه
دنبال ردی از خودم هستم تو آینه های که پر از خاکه
دروغ ها رو دوست دارم چون گاهی حقیقت خیلی ترسناکه
گاهی حقیقت خیلی ترسناکه
کلافم مثل اون شیری که وا مونده توی آتیش
مثل وقتی که چیزی رو نیاز داریو گم کردیش
شبیه کسی که همیشه بد آورده واسه سادگیش
کلافم مثل اون شیری که وا مونده توی آتیش
مثل وقتی که چیزی رو نیاز داریو گم کردیش
شبیه کسی که همیشه بد آورده واسه سادگیش
من یک تضاد بی سر انجامو ، ترکیبی از عشق و تنفرم
روزا نمیشناسم تورو شبا ، تو خاطراتت غلت میخورم
احساس سیری میکنم هر آن ، از بس که بغضامو بلعیدم
تنهایی از من آدمی ساخته ، که توی کابوسم نمیدیدم
که توی کابوسم نمیدیدم
کلافم مثل اون شیری که وا مونده توی آتیش
مثل وقتی که چیزی رو نیاز داریو گم کردیش
شبیه کسی که همیشه بد آورده واسه سادگیش
کلافم مثل اون شیری که وا مونده توی آتیش
مثل وقتی که چیزی رو نیاز داریو گم کردیش
شبیه کسی که همیشه بد آورده واسه سادگیش

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir