Close
    >        >    Reza Sadeghi    >    Amerem

Reza Sadeghi

Amerem

Reza Sadeghi - Amerem
  • Lyrics
اگه یَک روز تِه نَبِنِم اَمِرِم
اگه یک روز نبینمت میمیرم
اگه یَک شو تِه خیال گل وصل تو نَچِنِم اَمِرِم
اگه یک شب تو خیال گل وصل تورو نچینم میمیرم
اَمِرِم اَمِرِم
میمیرم میمیرم
تو بهارش، تو بهارش ، تو گل سرخ انارش
تو بهاری ، تو بهاری ، تو گل سرخ اناری
تو مَچیمش ، چَشُمِش تو ، دِلُمِش تو تِه بیابون غریبی
تو همه چیمی ، تئ چشمی ، تو دلمی ، تو بیابون غریبی
خَشومش تو...خَشومش تو
خویشم تویی خویشم تویی
مو نه زنده ام تو نَبِش
من زنده نیستم تو نباشی
تو نَبِش مَچی تِه دنیا نِخَشِن
تو نباشی همه چیز تو دنیا خوش نیست
تِه شو تار مو وَلا تو چراغش
تو شب تارم والا تو چراغی
تِه خزون دلمو وَلا تو باغش
تو خزون دلم والا تو باغی
اگه یَک روز تِه نَبِنِم اَمِرِم
اگه یک روز نبینمت میمیرم
اگه یَک شو تِه خیال گل وصل تو نَچِنِم اَمِرِم
اگه یک شب تو خیال گل وصل تورو نچینم میمیرم
اَمِرِم اَمِرِم
میمیرم میمیرم
اَمِرِم اَمِرِم
میمیرم میمیرم
اَمِرِم اَمِرِم
میمیرم میمیرم
اَمِرِم اَمِرِم
میمیرم میمیرم
اَمِرِم اَمِرِم
میمیرم میمیرم
اَمِرِم اَمِرِم
میمیرم میمیرم

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir