Close
    >        >    Raibod    >    Gisoo Kamand

Raibod

Gisoo Kamand

Raibod - Gisoo Kamand
  • Lyrics
ای گیسو کمندم
ماه بلندم
باران عشقی
یاردلپسندم
یارا تو مارا
جمع اوری کن
افتادم از پا
کم دلبری کن
کم دلبری کن
یارا تو مارا
جمع اوری کن
کم دلبری کن
ای معنی بی قراری
عطر خوش بهاری
مانده به یادگاری
لبخندت
تفسیر سه حرف عشقی
آمده از بهشتی
هدیه سرنوشتی
شدم پابندت
دل و دلدار تویی
محرم اسرار تویی
مست و مدهوش توام
عشق شرر بار تویی
پر از اصرار منم
لاله ی گلزار تویی
از تو دلشاد منم
شیرینِ فرهاد تویی
ای معنی بی قراری
عطر خوش بهاری
مانده به یادگاری
لبخندت
تفسیر سه حرف عشقی
آمده از بهشتی
هدیه سرنوشتی
شدم پابندت
ای معنی بی قراری
عطر خوش بهاری
مانده به یادگاری
لبخندت
تفسیر سه حرف عشقی
آمده از بهشتی
هدیه سرنوشتی
شدم پابندت

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir