Close
    >        >    Puzzle Band    >    Khastam

Puzzle Band

Khastam

Puzzle Band – Khastam
  • Lyrics
گریه میکنم دوست دارم هوا بگیره
میخوام هر چی حس مونده تو دلم بمیره، بمیره
در به در شدم در نداره این سیاهی
بی نفس شدم از هوای اشتباهی، اشتباهی
خستم حرفام و دیگه نمیگم دیگه یه آدم دیگم
میمیرم ولی میرم بی صدا
دردم و حس نمیکنن آدما
حس نمیکنن آدما گریه های منو
ای خدا
خستم، خستم، خستم
میرم از خودم دور بشم آروم بگیرم
من تو دستای زخمیِ خودم اسیرم، اسیرم
میرم از همین راه اشتباه بن بست
جایی که کسی زخم و با نمک نمیبست، نمیبست
خستم حرفام و دیگه نمیگم دیگه یه آدم دیگم
میمیرم ولی میرم بی صدا
دردم و حس نمیکنن آدما
حس نمیکنن آدما گریه های منو
ای خدا خستم

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Tarrahesite.com