Close
    >        >    Pouya Bayati    >    Falgir

Pouya Bayati

Falgir

Pouya Bayati – Falgir
  • Lyrics
بده دستات و تا فالت بگیروم عزیزت یه سفر در پیش داره
این اسمی که کف دستت نوشتی می خواد ترکت کنه تنهات بزاره
این و گفت و رفت اون فالگیره ۳ بارم زیر گوشم گفت میره
بهش خندیدم و گفتم ولش کن یه چیزی گفت بیچاره فقیره
حالا من موندم و اسمی که کم کم داره از کف.دستم پاک میشه
دارم کابوس فالم رو می بینم داره این قصه وحشتناک میشه
چقدر بی رحم این دنیای بی تو چه حالی دارم این چشمای خیسم
با اشکام وسعت دل تنگیام دارم با آستینم می نویسم
اگه گریه بزاره می نویسم جدایی داغ عاشق سوز میشه
عزیزم نیستی پیشم ببینی شبم با گریه کردن روز میشه
عزیزم نیستی پیشم ببینی شبم با گریه کردن روز میشه

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Tarrahesite.com