Close
    >        >    Paprika    >    Khodahafez

Paprika

Khodahafez

Paprika – Khodahafez
  • Lyrics
تو لحظه های خداحافظی
بغلم نکن تو این شب سرد
حتی صداتم اگه زدم باز بر نگرد
چمدون‌تو ببند و برو
هیچی از خودت جا نزار
اگه اسمم افتاد رو گوشیت برندار
نباید از رفتن پشیمونت کنم
جلوی اشکامو بزور میگیرم
مجبورم که طاقت بیارم
تا روزی از این دنیا میرم
خداحافظ از اینجا راهمون جداست
خداحافظ چه راه دوری بین ماست
خدافظ خداحافظ
دیگه بعد از این فکر من نباش
ناراحت نشو از این اتفاق
بردار عکساتو از روی دیواره این اتاق
شاید یه روزی بفهمی چرا
به این راحتی گذشاتم بری
برو حالا که واسه این سفر حاضری خداحافظ
خداحافظ از اینجا راهمون جداست
خداحافظ چه راه دوری بین ماست
خدافظ خداحافظ
تو لحظه های خداحافظی
بغلم نکن تو این شب سرد
حتی صداتم اگه زدم باز بر نگرد
چمدون‌تو ببند و برو
هیچی از خودت جا نزار
اگه اسمم افتاد رو گوشیت برندار
نباید از رفتن پشیمونت کنم
جلوی اشکامو بزور میگیرم
مجبورم که طاقت بیارم
تا روزی از این دنیا میرم
خداحافظ از اینجا راهمون جداست
خداحافظ چه راه دوری بین ماست
خدافظ خداحافظ
دیگه بعد از این فکر من نباش
ناراحت نشو از این اتفاق
بردار عکساتو از روی دیواره این اتاق
شاید یه روزی بفهمی چرا
به این راحتی گذشاتم بری
برو حالا که واسه این سفر حاضری خداحافظ
خداحافظ از اینجا راهمون جداست
خداحافظ چه راه دوری بین ماست
خدافظ خداحافظ

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir