Close
    >        >    Navid Yahyaei    >    Haye Bes

Navid Yahyaei

Haye Bes

Navid Yahyaei - Haye Bes
  • Lyrics
هیه بس وقتی صدا کونم تره چره
مره بد نیگاه کونی تو ننما چی وسی
ولی چند روزه همش می دیلا بردن
دری توو وقتی تی امره حرف زنم
مره نیگاه بوکون تی چوما وابوکون
خیلی بهانه گیری توو مره دیوانه
کودی توو هیه بس تی امره حرف
درم کور هیه بس تی امره حرف
درم هیه بس اوتو نیگاه نوکون
غیرتوو هیچ کسا نرم اتو نیبه
هتو تره سرسری شون دری
ننما اصن تو چی گفتن دری
من تره خیلی دوس درم غیر
توو هیچ کسا نرم بیسی می
ورجا غم نرم هیه بس تی
امره حرف درم کور هیه بس
تی امره حرف درم هیه بس
اوتو نیگاه نوکون غیرتوو هیچ
کسا نرم

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir