Close
    >        >    Masoud Mofidi    >    Hey Hey

Masoud Mofidi

Hey Hey

Masoud Mofidi - Hey Hey
  • Lyrics
حرفم حرف تو و
فکرم ذکر تو و
عشقت شد کس کارم
من در عقل و جنون
در هر شادی و غم
یاری جز تو ندارم
هر دم که در دلم
عاشق ندیدمت
کم شد صبر و قرارم
دیوانه ات شدم
دیوانگی کن و
تو هر دم بمان کنارم
حرفم حرف تو و
فکرم ذکر تو و
عشقت شد کس و کارم
هی هی
هرچه شد تو بمان
می به من برسان
کارمان به شب و
آسمان بکشان
بی نظر به زمان
بی خبر ز جهان
می به من برسان
می به من برسان
هی هی
دلبر بی نظیر
هی هی
باده از من مگیر
هی هی
دلبر بی نظیر
هی هی
باده از من مگیر
هرچه شد تو بمان
می به من برسان
کارمان به شب و
آسمان بکشان
بی نظر به زمان
بی خبر ز جهان
می به من برسان
می به من برسان
هی هی
دلبر بی نظیر
هی هی
باده از من مگیر
هی هی
دلبر بی نظیر
هی هی
باده از من نگیر

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir