Close
    >        >    Mahan Omid    >    Kame Del

Mahan Omid

Kame Del

Mahan Omid - Kame Del
  • Lyrics
آرام دلم گشتی و افتادی به قلبم
آهسته و کم کم
باران زد و عاشق شدم و تو شدی همدم
بارانی و نم نم
آرام دلم گشتی
رام دلم گشتی
کام دلم گشتی جانا
تو دلبر و جانانی
دردی و درمانی
یکسره در جانی جانا
آرام دلم گشتی
رام دلم گشتی
کام دلم گشتی جانا
تو دلبر و جانانی
دردی و درمانی
یکسره در جانی جانا
تو باور من هستی دلبر
یاور من هستی دلبر
کیست مگر از تو بهتر جانا
بی تو دل آشوب است
با تو دلم خوب است
زندگی مطلوب است بنگر جانا
آرام دلم گشتی
رام دلم گشتی
کام دلم گشتی جانا
تو دلبر و جانانی
دردی و درمانی
یکسره در جانی جانا
افتاده به دام توام و راهی جز این نیست
بهتر که ازاین نیست
هیچ رابطه ای بهتر ازاین روی زمین نیست
بیا و ببین نیست
آرام دلم گشتی
رام دلم گشتی
کام دلم گشتی جانا
تو دلبر و جانانی
دردی و درمانی
یکسره در جانی جانا

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir