Close
    >        >    Hamid Askari    >    Kebrit

Hamid Askari

Kebrit

Hamid Askari - Kebrit
  • Lyrics
بهت پیله کردم بمونی ولی تو گفتی که اسرار بی فایدست
چقد گریه کردم نری و نشد فقط توی گریه غرورم شکست
برو زندگی کن به فکرم نباش مهم نیست چقد زندگیم سخت شه
برو شاید از بین ما این وسط اقلا یکیمون خوشبخت شه
داری زندگیمو به آتیش میکشی من هرکاری کردم بمونی نشد
میخواستم که احساسمو درک کنی من هرکاری کردم بتونی نشد
تو کبریت کشیدی به این زندگی نشستم کنارت فقط سوختم
فقط قلب من پای این عشق بود تو دل میبریدی و میدوختم
بهت پیله کردم بمونی ولی تو گفتی که اصرار بی فایدست
چقد گریه کردم نری و نشد فقط توی گریه غرورم شکست
برو زندگی کن به فکرم نباش مهم نیست چقد زندگیم سخت شه
برو شاید از بین ما این وسط اقلا یکیمون خوشبخت شه
داری زندگیمو به آتیش میکشی من هرکاری کردم بمونی نشد
میخواستم که احساسمو.درک کنی من هرکاری کردم بتونی نشد
تو کبریت کشیدی به این زندگی نشستم کنارت فقط سوختم
فقط قلب من پای این عشق بود تو دل میبریدی و میدوختم

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir