Close
    >        >    Haamin    >    Jana

Haamin

Jana

Haamin - Jana
  • Lyrics
مست توام بى امان ، تو جان و جانان منى
من عاشق چشمه توو ، تو دين و ايمان منى
هى ميروى تا ميروم ، قربان ان چشمان تو
از خود گذشتن ممكن است ، اما نه از چشمان توو
عاشق توام جانا ، مست و ديوانه منم
عاشق توام جانا ، شمعى پروانه منم
عاشق توو گيسوى تو ، در بند و ويرانه منم
زنجير و تسخيره توو ، بيمار و درگير توو
اين دل لاكردار من ، مجنون و بيمار توو
اين عشق را از من مگير ، جان من است در دست تو
اي روح و اى ايمان من ، كعبه شد است چشمان تو
عاشق توام جانا ، مست و ديوانه منم
عاشق توام جانا ، شمعى پروانه منم
عاشق توو گيسوى تو ، دربند و ويرانه منم

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir