Close
    >        >    Evan Band    >    Delbasteh

Evan Band

Delbasteh

Evan Band - Delbasteh
  • Lyrics
دلم دلبسته شد وابسته شد جانم به جانت
نشستم توی طوفان تو عشق بی امانت
تمامم را بگیر از من تو اما باورم کن
نمیخواهی مرا آتش بزن خاکسترم کن
میخواهمت حال بگو از نام و نشانت
بدجوری بند است عزیزم جانم به جانت
دل بُرده از من آن دو ابروی کمانت
بند است عزیزم چقدر جانم به جانت
تو در چشم من و در جان منی
تو دردی و خودت درمان منی
تورا دیدم و دل دادم و فهمیدم از آن منی
میخواهمت حال بگو از نام و نشانت
بدجوری بند است عزیزم جانم به جانت
دل بُرده از من آن دو ابروی کمانت
بند است عزیزم چقدر جانم به جانت
میخواهمت حال بگو از نام و نشانت
بدجوری بند است عزیزم جانم به جانت
دل بُرده از من آن دو ابروی کمانت
بند است عزیزم چقدر جانم به جانت

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs
Open in aloonak app

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir