Close
    >        >    Amirhossein Eftekhari    >    Abre Toofani

Amirhossein Eftekhari

Abre Toofani

Amirhossein Eftekhari - Abre Toofani
  • Lyrics
آنقدر می بنوشم از چِشَم به جای اشک شراب
برون زند رها کند مرا از این سراب
در غمت ناله های من رسیده تا به آسمان
تو هم اگر شنیده ای بیا به پیش من بمان
ای کاش به یادت آید لحظه های ناب بینمان
به کی قسم بدم تورا فقط بگم نرو بمان
ببار ای ابر طوفانی بر این بخت سیاهم
از این باران چه میخواهی که همچون خراب است
ببار ای ابر طوفانی بر این بخت سیاهم
از این باران چه میخواهی که همچون خراب است
بعد من کی به پای عاشقانه ات
می نشیند بی بهانه تا به انتها
شانه میزند به موی روی شانه ات
صاف و ساده عاشقانه مثل قصه ها
ببار ای ابر طوفانی بر این بخت سیاهم
از این باران چه میخواهی که همچون خراب است
ببار ای ابر طوفانی بر این بخت سیاهم
از این باران چه میخواهی که همچون خراب است

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir