Close
    >        >    Alireza Talischi & Hamidreza    >    Gorg
Alireza Talischi & Hamidreza - Gorg
  • Lyrics
الو ســـــلام مــــن خودمــــم
الهـــــه شـــــوم مـــــرگ تــو
این بـار مثل اون دفعه نیست
بگم جـــونت رو بـردار برو!
اینبــار دیگـــــه نمــی گیریم
جلــــوی این دستـــــای سرد
حلـــقـــه زد دور گردنــــت
می میــــری از شــــدت درد
گرگمــــــو گلـــه مـــی بـرم
از جــــونتـــــم نمی گــــذرم
گله ای که تــــو توش باشی
یک تنـــه از دم مـــــی درم
گوشی هنـــــوز تـــو دستته
دکمــــــه قرمــز رو نـــزن
همون دستی که شبـــو روز
بودش تو این دستـــــای من
زمونــه شاهـــده کـــه تــــو
بــــازم ربــــودی دلمـــــــو
گرگمــــــو گلـــه مـــی بـرم
از جــــونتـــــم نمی گــــذرم
گله ای که تــــو توش باشی
یک تنـــه از دم مـــــی درم

There is no comment yet ...

Online Play Code For Weblogs
Open in aloonak app

Copyright © 2007 - 2017
Designed And Developed By Eltanin.ir